Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016

Den 12. & 13. marts 2016 afholdt Fjends Kunstforening i Stoholm Fritids- og Kulturcenter den 35. Amatørkunstnernes Forårsudstilling. På udstillingen præsenterede 116 amatørkunstnere fra hele landet, deres 574 værker. Det højeste antal værker til dato. Årets udstilling var både spændende og varieret. Idéen med Amatørkunstnernes Forårsudstilling er at give amatørkunstnere en mulighed for at vise deres værker frem for et bredere publikum, samt at skabe kontakter til andre med interesse for kunst. Omkring 800 personer besøgte udstillingen. Ligesom de foregående år deltog Fjends Fotoklub med deres egen udstilling af udvalgte fotos.

Bestyrelsen havde i år valgt at lægge temaet flygtninge, som det var frivilligt at deltage i, ind i udstillingen. Temaet skulle forstås bredt. Der er dem som kommer udefra, mens andre flygter fra sig selv. Censureringen af værkerne blev foretaget uden hensyn til om der var arbejdet med temaet eller ej.

Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016
Censorerne på arbejde - Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016

Der har gennem alle årene været tradition for en løbende udskiftning i censorkorpset, for at opnå så bred og upartisk en bedømmelse som muligt. Dette års nye censor var Ruth Kudsk Jørgensen (Viborg) og Tom Juhl (Holstebro). Censorkorpsets gengangere var Bodil Scmith (Skive) og Kurt Kyed (Helstrup). Jonna Jeppesen (Højslev) var tilbage efter nogle års pause. Censorerne gør et stort og frivilligt arbejde med censureringen. Det er vi meget taknemelige for i foreningen.

Torsten Nielsen, der er borgmester i Viborg Kommune, holdt årets åbningstale. Han har røder i lokalsamfundet, da han stammer fra Sparkær og driver ejendomsmæglerforretning fra Stoholm.

Jonna Jepsen, der driver Kornblomsten i Stoholm, er en fremragende dekoratør. Endnu engang havde hun indvilget i at ”beplante” udstillingen med en af hendes store dekorationer. Årets bidrag var traditionen tro inspireret af det, der foregår i verden omkring os. Selv om Jonna ikke deltager som udstiller, har censorerne ofte valgt at give hendes udsmykning et anerkendende et blåt mærke. Det skete også i år.

Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016 - One Dane and a Welshman
One Dane and a Welshman spiller Irsk, Skotsk og Amerikansk folkemusik

For årets musikalske indslag stod One Dane and a Welshman, som spillede Irsk, Skotsk og Amerikansk Folkemusik. Det hele leveret på en dejlig uforpligtende måde. David Davies Duo blev dannet i 1996 og er bl.a.kendt fra Strib Vinterfestival, Skagen, og Bobby Festival i Sønderborg. David Davies : Guitar og vokal. Født i South Wales i byen Cwmfelinfach, men har været bosat i Danmark siden 1970. Jan Peter Schmidt : Bas og vokal. Han har siden 1962 slået sine musiske folder Indenfor ” pigtråd, ” dansemusik, jazz og folk.

Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016 var en super oplevelse for os der sidder med bestyrelsesarbejdet. Tak til alle jer medlemmer, for hjælpsomheden og de mange positive tilkendegivelser I gav os med på vejen. Forårsudstillingen har altid været præget af en ganske særlig positiv ånd. I år var ingen undtagelse. Ingen bestyrelse er bedre end den opbakning medlemmerne kommer med. Det er det brændstof, som driver værket. Hjælpsomhed og engagement er de elementer, der gør, at Amatørkunstnernes Forårsudstilling år efter år bliver til noget særligt.

Med venlig hilsen fra en taknemmelig og glad bestyrelse.

Amatørkunstner?

Hvad betyder ordet  amatør ?

Alle udøvende kunstnere, der ikke har kunsten som hovedindtægtskilde, kan udstille på Amatørkunstnernes Forårsudstilling. Det eneste krav er et medlemskab af Fjends Kunstforening.

Alle indleverede værker bliver udstillet og bedømt af 5 censorer, som hver især har en professionel tilgang til kunsten..

En række værker tildeles et "blåt mærke" som censorernes udtryk for, at de hører til udstillingens bedste. Der er tale om censorernes positive tilvalg og ikke et fravalg af de øvrige værker.

Lørdag eftermiddag, mens udstillingen er åben for publikum, kan udstillerne få en snak med de enkelte censorer.

Send en mail til sekreter@fjendskunstforening.dk eller ring på tlf.: 21 93 81 82 og hør nærmere, hvis du er interesseret.

Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2016
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS!
webmaster