Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

Forårsudstillingen 2022

Åben censureret udstilling

Den 12. & 13. marts 2022


Publikum på Forårsudstillingen 2022

 
Udstillingen var den 40'ende, siden Fjends Kunstforening afholdt den første åbne censurerede forårsudstilling i 1981. Udstillingen har gennem alle årene tiltrukket kunstnere fra hele landet og ofte også fra udlandet. I år var der således både en amerikansk og en svensk kunstner med. Samt flere danskere, som er bosat i udlandet.
 
På grund af uvisheden i forbindelse med corona-restriktionernes varighed og omfang havde bestyrelsen valgt at holde lidt igen med annonceringen. Ikke mindst på Facebook. Samtidigt var nogle af de udstillinger, hvor vi ofte har kunnet tiltrække nye udstillere fra via personlig kontakt, været lukkede. Vi skal helst tiltrække 60-80 nye udstillere hvert år, for at holde antallet af udstillere på 125-135 stykker.
 
Forsigtighed, sparsommelighed og færre personlige kontakter på grund af aflyste udstillinger har selvfølgelig betydet, at færre kunstnere meldte sig til årets udstilling. I år kunne vi præsentere 550 værker udført af de 105 kunstnere, som var tilmeldt Forårsudstillingen 2022. Vi havde en del flere skulpturer med end vi plejer. Det betød mere plads til de værker, som skulle på væggene.
 

Nye folk i bestyrelsen

Ved generalforsamlingen, som afholdes i forbindelse med Forårsudstillingen, måtte vi i år sige farvel til tre meget afholdte bestyrelsesmedlemmer. De har alle tre ydet et rigtigt stort stykke frivilligt arbejde over en lang årrække, for Fjends Kunstforening. De har med deres bidrag været med til at forme udviklingen i Fjends Kunstforening og gøre Forårsudstillingen til det, den er i dag. Stor tak fra os, der har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med dem. Det drejer sig om Johanne D. Jensen, der har varetaget opgaven som foreningens kasserer i årene 2008-22, René Henriksen, som næstformand i årene 2011-22 og Tove Lois Andreasen, der varetog rollen som foreningens sekretær i årene 2013-22.
Heldigvis fandtes der blandt medlemmerne nogle, som havde lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og være med til at forme Fjends Kunstforenings fremtid. Nye medlemmer af bestyrelsen blev Lotte Hytting Sørensen (Viborg), Rikke Kløjgaard Rothmann (Viborg) og Anni Bjerregaard Nielsen (Silkeborg). Kirsten Rogild Jakobsen (Skive) og Jette Grandjean (Skive) blev valgt som suppleanter. Mere om den nye bestyrelse på Generalforsamlingen 2022


Konstituering

I overensstemmelse med vedtægterne har bestyrelsen ved et møde den 1. april konstitueret sig. Fordelingen af poster fremgår af Bestyrelsen


Censorerne

Biledet viser censorerne på arbejde på Forårsudstillingen 2022. Fra venstre: Pia Viborg (Skive), Ruth Kudsk Jørgensen (Bajlum, Viborg), Birgit Elmon (Hørning) og Knud Steffen Nielsen (Tjele)
Fra venstre: Pia Viborg (Skive), Ruth Kudsk Jørgensen (Bajlum, Viborg), Birgit Elmon (Hørning) og Knud Steffen Nielsen (Tjele)
 

Værkerne på Forårsudstillingen blev i år bedømt af fire censorer, som alle har været med tidligere. En femte censor måtte desværre melde afbud. Vi driver faktisk en del rovdrift på de her censorer. De stiller jo op til jobbet år efter år. Vi har skiftet ud gennem årene, men det er ikke helt nemt af skaffe kvalificerede folk, der vil gøre arbejdet for en kurv med et par flasker vin. Birgit Elmon (Hørning) var med som censor i årene 2012-14 og var med i år igen. Blandt gengangerne fra udstillingen i 2020 var Knud Steffen Nielsen,  Ruth Kudsk Jørgensen og Pia Viborg. De har mange gange gennem årene været villige til at stille op og bruge en lang lørdag som censorer på Forårsudstillingen.

 

Årets musikalske indslag

Søndag eftermiddag var der traditionen tro et musikalsk indslag i forbindelse med udstillingen. I år kunne vi glæde os over Mads og Clara. De skriver: "Vi hedder " Mads og Clara", og vi lærte hinanden at kende som nyudsprungne gymnasieelever. Sommeren 2019 blev vi for første gang spurgt om vi ville spille til 3.G'ernes dimission, og vi sang ja Skulder ved Skulder med vores trofaste Annica Aakjær. Vi spiller primært andres kendte melodier, men der siger sig i ny og næ en enkelt af Mads' originale sange med. Med Mads på guitar og Clara der stemmer i, kan man finde lyden af et væld af danske sange, som vi sætter vores akustiske præg på. Men mon ikke der også sniger sig nogle engelsk-tekstede sange med."

 

Foto viser Mads og Clara, der synger og spiller søndag efter middag på Fjends Kunstforenings Forårsudstilling 2022

Mads og Clara på Forårsudstillingen 2022


Åbningstalen

Gennem alle årene har der været tradition for at invitere en person med tilknytning til kunst og kultur til at holde en lille uformel åbningstale. Sådan for lige at bringe sindet i den rette stemning med en markering af, at nu er udstillingen åben for publikum. Nu går vi ind i og rundt i et rum med kunst. For de udstillende kunstnere er det jo ofte med en vis spænding, at de lader andre få indblik og måske endda indsigt i deres indre verden. Det, der kommer ud af et menneske, viser jo hvad, der er derinde.

I år havde Mads Panny, der er viceborgmester og formand for kulturudvalget i Viborg Kommune, indvilget i at holde åbningstalen og efterfølgende erklære udstillingen for åben. Desværre måtte publikum vente forgæves, da Mads Panny, uvist af hvilken grund, ikke mødte op.


Kornblomsten

 

Billedet viser en af de blomsterdekorationer fra Kornblomsten i Stoholm, som var på alle bordene ved Forårsudstillingen i 2022

Blomsterdekorationer fra Kornblomsten i Stoholm på alle bordene

Jonna Jepsen, der driver Kornblomsten i Stoholm, er en fremragende dekoratør. Vi har gennem mange år haft fornøjelsen af hendes smukke, sjove og tankevækkende dekorationer på Forårsudstillingen. Som regel beriger hun udstillingen med et stort "værk" - suppleret af dekorationer på alle udstillingens borde. Selv om Jonna ikke deltager som udstiller, har censorerne flere gange valgt at give hendes udsmykninger et anerkendende et blåt mærke.

 

Links til medlemmernes hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet