Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

Forårsudstillingen 2023

Åben censureret udstilling

Den 11. & 12. marts 2023

Eva Refshauge og Svenning H. Sørensen danser tango søndag eftermiddag ved Forårsudstillingen 2023 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter

 Tango-instruktørerne Eva Refshauge (Skødstrup) og Svenning H. Sørensen (Holstebro) giver opvisning i forbindelse med Forårsudstillingen 2023


Den 11. & 12. marts 2023 afholdt Fjends Kunstforening for 41. gang Forårsudstillingen siden den første forårsudstilling i 1981.
På den censurerede udstilling præsenterede 136 kunstnere fra hele landet i alt 731 værker. Det største antal udstillere og værker i Forårsudstillingens historie.

Årets udstilling var som altid både spændende og varieret. Idéen med Forårsudstillingen er jo at give kunstnere på alle niveauer en mulighed for at vise deres værker frem for et bredere publikum, samt at skabe kontakter til andre med interesse for kunst.
Efter fintællingen kunne det konstateres, at nær ved 1000 gæster og udstillere har besøgt udstillingen. Tilstrømningen af udstillere var i år så stor, at
foreningens reserver af spanske vægge måtte tages i brug. Foreningen har fået 87 nye medlemmer i løbet af det seneste år. Langt hovedparten af dem deltog som udstillere på Forårsudstillingen.

Forårsudstillingen

Arne Ringgaard Lauridsen - Trævase af elmetræ og wenge

Arne Ringgaard Lauridsen - Trævase af elmetræ og wenge


Forårsudstillingen lever først og fremmest i kraft af et fællesskab om en interesse. Det er det foreningsarbejdet handler om. I kunstforeningen er det glæden ved at lave noget, vi kalder kunst og glæden ved at løfte og glæde andre med denne kunst, der driver værket.

"Forårsudstillingen har som en anden Ask Yggdrasil rødder i alle verdner og grene, der fylder himlen. Hvert forår blomstrer træet og sætter frø. Trækfuglene kommer fra nær og fjern og besætter grenene med nye værker som næring til udstillingen, der i løbet af en fredag eftermiddag i uge 10 vågner op fra vinterdvalen, blomstrer og forvandles til et kunstværk i sig selv. En udstilling bygget op som en oplevelsesrejse ad skæve og snævre stier dannet af zigzag væggenes folder. Med umotiverede kryds og skulpturgrupper langs vildsomme brandveje. Planlægning og kaos, der mødes og befrugter fantasien. En organisme, i hvis indre den enkelte kunstners værker indgår som dele i et større hele og bliver et med den nyudsprungne blomst. Så ens fra år til år og dog så forskellig i detaljen. Gammelt og nyt, der mødes i et rum, hvor det individuelle fortoner sig og den enkelte hæver sig op over egoets små fortrædeligheder. Og pludseligt! Efter to døgn er det hele forbi. Blomsten opløses og trækfuglene flyver hjem til hver deres sted. Hver især befrugtet med lidt af det tryllestøv deres sjæle pådrog sig under opholdet mellem blomsterne i verdenstræets krone."  


Censorerne

Censorerne på arbejde - Forårsudstillingen 2023 i Stoholm Fritids og Kulturcenter

Censorerne på arbejde lørdag formiddag

De udstillede værker bedømmes af fem uvildige censorer, der tildeler et lille blåt mærker til de værker, som efter deres mening hører til udstillingens bedre. Efterfølgende giver censorerne individuel råd og vejledning til de udstillere, som ønsker det. Antallet af blå mærker varierer fra år til år. Afhængig af censorkorpsets sammensætning og værkerne, der udstilles til bedømmelse. I år blev der givet flere blå mærker end tidligere år. En del af forklaringen skal måske findes i at antallet af værker var større i år end i de foregående år. Censorernes brug af de blå mærker som en slags anerkendende opmuntring har måske også spillet en rolle.

Der bliver hvert år foretaget udskiftninger i censorkorpset for at opnå en så bred og upartisk bedømmelse af værkerne som muligt. Dette års nye censor var Otto Pilgaard (Ringkøbing). Han er uddannet på Seminariet for Hverdagskunst i Kerteminde og på Århus Kunstakademis fagskole for keramik. Modtog Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturpris 2018. Han underviser i designproces, Keramisk Form og Design- håndværk i træ ved Den danske Design- og håndværksefterskole.Som kunstner arbejder han med keramik og træskulptur. Han er initiativtager til og organisator af International Wood Sculpture Symposium i Ringkøbing.

To af årets censorer har tidligere været med. Det drejer sig om Bettina Winkelmann (Århus) og Ole Daniels Jakobsen (Borbjerg). Årets gengangere fra sidste år var Birgit Elmon (Hørning) Kurt Kyed (Helstrup) Censorerne gør et stort og frivilligt arbejde med censureringen. Det er vi meget taknemmelige for i foreningen.  

Åbningstalen

Traditionen tro, havde vi også i år inviteret en person med tilknytning til kunsten og Forårsudstillingen til at komme og sige nogle gode ord og erklære årets udstilling åben for publikum. I år glædede vi os over, at Rolf Sanderhoff havde sagt ja til opgaven. Han har gennem mange år beskæftiget sig med billedkunst i forskellige sammenhænge. Han er uddannet billedskolelærer og kunstterapeut. Rolf Sanderhoff var medstifter samt ejer af Galleri Salling gennem en årrække. I årene 2008 - 2019 var han forstander på Hardsyssel Efterskole. Desuden er han udøvende billedkunstner og forfatter. Desværre blev han forhindret i at holde talen på grund af et dødsfald i nærmeste familie dagen før udstillingen.  

VáLi Theatre Lab

Alice Occhiali og Valerio Peroni i rollerne som Street Characters

Alice Occhiali og Valerio Peroni i rollerne som Street Characters

Alice Occhiali og Valerio Peroni
På Forårsudstillingen dukkede bogstavelig talt dette festlige par op som et et festligt indslag. De var at træffe på udstillingen søndag eftermiddag. Først som Street Characters, og senere med deres vintage fotografering. En kulisse, hvor publikum for en kort stund kunne hensætte sig selv i et ældre italiensk stue og blive fotograferet med et polaroid kamera sammen med den ene eller anden af skuespillerne. 
ApeCar er et lille trehjulet motorkøretøj med italiensk oprindelse, konverteret til et mobilt teater af Váli Theatre Lab og præsenterer forskellige teaterinterventioner og forestillinger fra ladet af den lille bil. VINTAGE AMORE er en kort interaktiv forestilling på 30 minutter med sjove øjeblikke, sange og dans for alle aldre. Omdrejningspunktet e.............


Tango

Eva Refshauge og Svenning H. Sørensen danser tango søndag eftermiddag

Eva Refshauge og Svenning Hoffmann Sørensen * Tango MidtVest

Tango Kulturforeningen Tango MidtVest

Et tango-show-par optrådte med argentinsk tango – den originale klassiske tango (den sensuelle tango). Argentinsk tango er godkendt af FN/Unesco som en del af verdens kunst- og kulturarv.

I forbindelse med Forårsudstillingen havde vi søndag eftermiddag den store glæde at kunne præsentere de to tango-dansere og instruktører, Eva Refshauge fra Skødstrup og Svenning H. Sørensen fra Holstebro.
De optrådte med hele 2 sæt improviserede tango shows til 8 tango-musik-numre.

En tango-danser er - som Svenning oplyser - også på en måde som en kunstmaler som udtrykker sig improviseret i tango-dansen. Vi betragter os selv på en måde som kunstmalere tango-danse-mæssigt. Kulturforeningen Tango MidtVest  https://www.facebook.com/tangomidtvest  

            

Fjends Fotoklub

Fjends Fotoklubs udstilling ved Forårsudstillingen 2023


Fjends Fotoklubs udstilling havde rigtig mange besøgende i løbet af weekenden. Klubben er startet med det formå|, at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, øve en udadrettet kulturel indsats, dels ved afholdelse af møder, foredrag, saglig kritik og eventuelle indkøb m.m. og søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning. https://fjendsfotoklub.dk  


Mogenstrup Fotomuseums udstilling

Mogenstrup Fotomuseums udstilling i forbindelse med Forårsudstillingen 2023


Mogenstrup Fotomuseum deltog med en udstilling af udvalgte kameraer fra museets store og meget spændende samling på o. 2000 ældre fotografiapparater. Anders Borg, der ejer samlingen og driver museet var til stede på udstillingen  https://www.andersborg.dk  Udstillingen blev set af rigtig mange.
Kameraudstillingen var fint flettet sammen med og ind i Fjends Fotoklubs udstilling. Udstillingerne understøttede hinanden på bedste vis og dannede en smuk helhed.   


Kornblomsten

Jonna Jepsen og Kornblomstens bidrag i AtoLab & Kunstcaféen 2023

Jonna Jepsen, der driver Kornblomsten i Stoholm, har gennem mange år deltaget med en udsmykning midt i Forårsudstillingen. Hun har ofte fået et blåt mærke af censorerne, selv om hun ikke officielt deltager som udstiller. I år deltog Jonna i vores nye tiltag ArtoLab & Kunstcaféen, hvorfra fotoet stammer.  

ArtoLab  & Kunstcaféen

Benita Mølgaard & Laila Pallisgaard med Mini workshop i Kunstcaféen

Benita Mølgaard & Laila Pallisgaard med Mini workshop

ArtoLab & Kunstcaféen var noget helt nyt ligesom croquis, tango og teater i forbindelse med Forårsudtillingen. Desværre måtte to af deltagerne melde afbud på grund af dødsfald og en måtte kæmpe en hård kamp for at nå frem. Der er efterfølgende mange indtryk at bearbejde og vi skal selvfølgelig evaluere på projektet.

Tilmeldte deltagerne var:

Rolf Sanderhoff, Kurt Kyed, Blækmager (Sabine Fugl Glenhammer), Lars Thor Smith, Anne Marie Bech, Marianne Gade, Bo Gorzelak Pedersen, Benita Mølgaard & Laila Pallisgaard, Kornblomsten (Jonna Jepsen).

Oversigt over deltagere og tilmeldte aktiviteter til ArtoLab & Kunstcaféen 2023  

Croquis

På programmet i år var croquis for alle. Tre modeller skiftedes til at stå, hen over weekenden. Enhver, der havde lyst kunne melde sig på et eller flere af de fire croquishold, der var planlagt i forbindelse med Forårsudstillingen. Ingen krav om medlemskab. Initiativet blev en succes. Flere end 16 tilmeldte deltagere pr. hold i gennemsnit, hvis alle mødte op.  


Håndteringen af spanske vægge

Det har gennem mange år været en tilbagevendende udfordring at skaffe hjælpere til at tage de spanske vægge ned fra depotet oppe under loftet i Stoholm Fritids og Kulturcenter. Og efterfølgende få lagt væggene på plads igen. Væggene vejer sammenlagt over to ton. Det er ikke så ligetil at få dem løftet på plads. Først 2½ meter op og derfra næsten tre meter længere op med de sidste - ved håndkraft. Vi har nu lavet en aftale med en gruppe voksne spejdere fra Viborg om hjælp til håndteringen til gengæld for et sponsorat. Det var en stor lettelse i arbejdet i år og en endnu større lettelse på det psykiske pres, at de kom og tog den tunge del af slæbet. At sætte væggene ud på gulvet i hallen kan vi selv klare - endnu da. 


Bestyrelsen

Der blev valgt nye folk ind i bestyrelsen og flyttet lidt rundt på dem, der var der i forvejen. En fuldtallig bestyrelse bestående af syv medlemmer som vedtægterne foreskriver og to suppleanter. Ja, det blev så til fire suppleanter. Da der ikke står noget i vedtægterne om, at der kun må vælges to, skyndte vi os at vælge et par stykker mere.   


Tak til alle jer, der bidrog og gjorde det muligt

Tak til alle jer hjælpere, der gav en hånd med, til censorerne, jer der delte 1700 foldere ud, tak for hjælpsomheden og de mange positive tilkendegivelser I gav os med på vejen før, under og efter udstillingen. Tak til jer udstillere og deltagere i ArtoLab & Kunstcaféen, for lån af jeres skønne værker og tid. Og ikke at forglemme publikum, som kom for at glædes over al den skønne kunst. Tak til bestyrelsen, for en fantastisk holdindsats, som blev belønnet med en fantastisk udstilling.
En udstilling med mange rekorder i tal, men nok så vigtigt, en udstilling båret af en næsten drømmeagtig atmosfære. Glæde, smil, aktivitet, kommunikation og masser af kunst. Det hele bakket op af stor velvilje og hjælpsomhed fra Stoholm Fritids- og Kulturcenters ledelse og personale. Tak for det!

Ingen bestyrelse er bedre end den opbakning medlemmerne kommer med. Det er det brændstof, som driver værket. Hjælpsomhed og engagement er det, der år efter år gør Forårsudstillingen til noget helt særligt.

 

Forårsudstillingen - konceptet

 
Beach flag og plakater bringes på plads af vor udsendte medarbejder Fredag den 10. marts 2023 - ligge før stormløbet til Forårsudstillingen 2023
 
Fredag den 10. marts 2023 - ligge før stormløbet
 

 

International Woodsculpture Symposium in Ringkøbing, Denmark


13th Symposium 28 July – 4 August 2024

Link til Maleribasens hjemmeside

Link til Fundraising.HOW

Læs de seneste nye artikler om legater på Fundraising.how

Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm      Flagermuseland.dk      Daugbjerg Kalkgruber      Mønsted Kalkgruber      Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle       Stoholm Borgerforening      Æ Fjandboarkiv      Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet