Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

 


Generalforsamlingen

2023
Lørdag den 11. marts kl. 11.00

Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Søndergade 56, 7850 Stoholm


Dagsorden Ifølge vedtægterne

1) Valg af dirigent Anni Bjerregaard blev valgt

2) Formandens beretning

Der var 106 udstillere og 531 værker i årets udstilling (2022). Næstformand, kasserer og sekretær ønskede at udtræde af bestyrelsen i 22, hvilket betød, at vi måtte retænke strukturerne. Det betyder, at der er sket en del forandringer i forbindelse med 23-udstillingen. Hjemmesiden er blevet moderniseret, hvilket bl.a. betyder, at medlemmerne nu får mulighed for at annoncere via Kunstforeningens hjemmeside. Der er i årets løb etableret relation til en kunstforening i Esbjerg, hvilket har været meget inspirerende. Det er håbet, at flere venskabsforeninger kommer til.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.  
    

4) Fastsættelse af kontingent

Kontingentet fastholdes uændret på 250 kr. årligt.

5) Indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag

6) Valg af bestyrelse

På valg var
Preben Sloth (ønsker ikke genvalg)
Pia Vehl Bjerk Mikkelsen ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.

Anni Bjerregaard Nielsen
Rikke Rothmann
Anni Bjerregaard Nielsen blev genvalgt

Rikke Rothmann blev genvalgt
Rolf Sanderhoff blev valgt ind i bestyrelsen
Jette Granjean valgt ind i bestyrelsen

7) Valg af suppleanter:

Kirsten Rogild Jakobsen blev genvalgt
Preben Sloht blev valgt
Pia Vehl Bjerk Mikkelsen blev valgt
Thomas Bodo blev valgt

8) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Johnny Auchenberger blev genvalgt
Det undersøges om Anders Borg vil tage posten som revisor.
Birgit Ahle blev valgt som revisorsuppleant.

9) Eventuelt

Muligheden for at etablere en venskabsforening i Sverige undersøges.
-----------

* Anders Borg har umiddelbart efter generalforsamlingen sagt ja til opgaven som revisor.


Vedtægter for Fjends Kunstforening

Links til medlemmernes hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet