Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

Forårsudstillingen 2024

Åben censureret udstilling

Den 9. & 10. marts 2024

Forårsudstillingen 2024 i Stoholm Fritids- og Kulturcenter


Forårsudstillingen

Den 9. & 10. marts 2024 afholdt Fjends Kunstforening for 42. gang Forårsudstillingen siden den første forårsudstilling i 1981.
På den censurerede udstilling præsenterede 140 kunstnere fra hele landet og lidt længere væk fra i alt 720 værker. Det største antal udstillere i Forårsudstillingens historie.

Årets udstilling var som altid spændende og varieret. Idéen med Forårsudstillingen er jo at give kunstnere på alle niveauer en mulighed for at vise deres værker frem for et bredere publikum, samt at skabe kontakter til andre med interesse for kunst. Når nu mange af kunstnerne måske har rejst en lang vej for at komme til Stoholm og få censorernes bedømmelse af værkerne, så giver det jo god mening, at værkerne også bliver set af andre end censorerne. Der var for eksempel en kunstner, som havde taget den 11,5 timer lange tur fra Stockholm til Stoholm for at udstille og få en snak med censorerne.

Det var første gang med 6 censorer, hvilket lettede censorernes arbejde væsentligt. Overskuddet for 2023 blev på 40.904kr., som kunne lægges til foreningens formue. Noget tyder på et overskud for indeværende år af nogenlunde samme størrelse. Det på trods af de samme lave priser gennem mange år. Og 88 nye medlemmer blev det til - uden at annoncere. Det kan alt sammen lade sig gøre, fordi der er en gruppe af engagerede mennesker, som står sammen om at lave Forårsudstillingen. Deres venlighed, imødekommenhed og hjælpsomhed er det absolutte fundament for Fjends Kunstforening og Forårsudstillingen.

Omkring 930 gæster og udstillere besøgte udstillingen. Tilstrømningen af udstillere var i år så stor, at vi måtte lukke for tilmeldinger en uge før den annoncerede sidste tilmeldingsfrist.Anne Marie Thomsen, Tranbjerg - Stentøjsskulptur. * Th: Svend Steffensen, Skjern -  Øv.: "Er husfreden forbi?" Nederst: "Tid til omsorg"

Anne Marie Thomsen, Tranbjerg - Stentøjsskulptur. * Th: Svend Steffensen, Skjern -  Øv.: "Er husfreden forbi?" Nederst: "Tid til omsorg"

tOp

 Censorerne

Censorerne på arbejde - Forårsudstillingen 2024 - Kurt Kyed, Otto Pilgaard og Bo Gorzelak Pedersens og Kulturcenter

Censorer på arbejde lørdag formiddag. Yderst til venstre ses Kurt Kyed. I midten Otto Pilgaard og til højre Bo Gorzelak Pedersen.

De udstillede værker blev bedømt af seks uvildige censorer, der tildelte et lille blåt mærker til de værker, som efter deres mening hørte til udstillingens bedre. Der er tale om et positivt tilvalg fra censorernes side - og aldrig et fravalg af de værker, som ikke har fået et blåt mærke.

Efter censureringen gav censorerne individuel råd og vejledning til de udstillere, som ønskede det. Antallet af blå mærker varierer fra år til år. Afhængig af censorkorpsets sammensætning og værkerne, der udstilles til bedømmelse. I år blev der givet færre blå mærker end sidste år.

Der bliver hvert år foretaget udskiftninger i censorkorpset for at opnå en så bred og upartisk bedømmelse af værkerne som muligt. Dette års nye censor var Nurith Miryam Lumer-Klabbers (Vinding, Bryrup). Hun arbejder grafisk i det sorte/hvide univers, hvor hun indkapsler objektet, energien, fornemmelser og følelser i streger og flader. Hun stræber efter det præcise og klare udtryk og den rene linje. Nurith Miryam Lumer Klabbers er uddannet på Kunstakademiet ’Bezalel’ Jerusalem. Har været gæsteunderviser på Düsseldorf Kunstakademi, læst psykologi og studeret klassisk tegning på animationsskolen i Viborg. Hun har en lang række udstillinger og udsmykningsopgaver bag sig.

De øvrige fem censorer var Otto Pilgaard (Ringkøbing),
Bettina Winkelmann (Århus) , Ole Daniels Jakobsen (Borbjerg), Kurt Kyed (Helstrup) og Bo Gorzelak Pedersen (Lunderskov). De har alle været med som censorer i forbindelse med tidligere udstillinger. Censorerne gør et stort og frivilligt arbejde med censureringen. Det er vi meget taknemmelige for i foreningen.

Oversigt over omtaler af årets censorer


Censorer på arbejde. yderst til venstre Ole Daniels Jakobsen. I midten er det Bettina Winkelmann og til højre med ryggen til er det Nurith Miryam Lumer-KLabbers
Censorer på arbejde. yderst til venstre Ole Daniels Jakobsen. I midten er det Bettina Winkelmann og til højre med ryggen til er det Nurith Miryam Lumer-KLabbers

tOp
 


Åbningstalen

Rolf Sanderhoff holder årets åbningstale - Forårsudstillingen 2024

Rolf Sanderhoff holder årets åbningstale.


Traditionen tro, havde vi også i år inviteret en person med tilknytning til kunsten og Forårsudstillingen til at komme og sige nogle gode ord og erklære årets udstilling åben for publikum. I år kunne vi glæde os over, at Rolf Sanderhoff havde sagt ja til opgaven. Han har gennem mange år beskæftiget sig med billedkunst i forskellige sammenhænge. Han er uddannet billedskolelærer og kunstterapeut. Rolf Sanderhoff var medstifter og ejer af Galleri Salling gennem en årrække. I årene 2008 - 2019 var han forstander på Hardsyssel Efterskole. Desuden er han udøvende billedkunstner og forfatter. I forfatterskabet indgår en lille bog om Sengemonstre og deres udbredelse. Som leder af "Institut for bange anelser" er det et emne, der interesserer Rolf Sanderhoff meget. 


tOp


Kunstcaféen 2024

Kunst skaber mirakler
Petra Geisler og Kurt Kyed


Petra Geisler og Kurt Kyed i Kustcaféen 2024
Petra Geisler og Kurt Kyed i Kunstcaféen 2024


Petra Geisler fremførte gennem digte og fortælling et vidnesbyrd om sin egen barndom og opvækst - akkompagneret af Kurt Kyed på guitar. Kurt Kyeds barndom og opvækst har mange paralleller til Petra Geislers. Begge har de brugt kunsten i form af digte, musik og billeder til at forløse traumerne. Kunsten har gjort det muligt for dem begge at udtrykke de følelser, som ingen ord kan dække. Det var en meget intens og stærkt bevægende oplevelse at overvære "Kunst skaber mirakler".

Omtale:     Petra Geisler       Kurt KyedBenita Mølgaard
Mini workshop

Benita Mølgaard med Mini workshop i Kunstcaféen 2024

Benita Mølgaard & Laila Pallisgaard med Mini workshop (Arkivfoto 2023)

Omtale

tOp

Fjends Fotoklub

Fjends Fotoklubs udstilling 2023
Fjends Fotoklubs udstilling 2023 (Arkivfoto)


Fjends Fotoklubs udstilling havde rigtig mange besøgende i løbet af weekenden. Klubben blev startet med det formå|, at hjælpe og støtte medlemmerne i fotografisk henseende, øve en udadrettet kulturel indsats, dels ved afholdelse af møder, foredrag, saglig kritik og eventuelle indkøb m.m. og søge at skabe et godt venskabeligt samvær, således at medlemmerne også indbyrdes kan støtte og hjælpe hinanden med råd og vejledning. https://fjendsfotoklub.dk    

tOp


Mogenstrup Fotomuseums udstilling


Mogenstrup Fotomuseums udstilling i forbindelse med Forårsudstillingen 2023

Mogenstrup Fotomuseums udstilling (Arkivfoto 2023)


Mogenstrup Fotomuseum deltog ligesom sidste år med en udstilling af udvalgte kameraer fra museets store og meget spændende samling på over 2000 ældre fotografiapparater. Anders Borg, der ejer samlingen og driver museet var til stede på udstillingen https://www.andersborg.dk  Udstillingen blev set af rigtig mange.
Kameraudstillingen var fint flettet sammen med og ind i Fjends Fotoklubs udstilling. Udstillingerne understøttede hinanden på bedste vis og dannede en smuk helhed.  

tOp


Kornblomsten

Jonna Jepsen og Kornblomstens bidrag til Kunstcaféen 2024
Blomsterkunst - Kornblomstens bidrag til Kunstcaféen 2024

Jonna Jepsen, der driver Kornblomsten i Stoholm, har gennem mange år deltaget med en udsmykning midt i Forårsudstillingen. Hun har ofte fået et blåt mærke af censorerne, selv om hun ikke officielt deltager som udstiller. I år deltog Jonna i Kunstcaféen, med en udstilling, hvorfra fotoet stammer.  

tOp
Salget

Eksempler på salg i forbindelse med Forårsudstillingen 2024 Eksempler på salg i forbindelse med Forårsudstillingen 2024    Forårsudstillingen er først og fremmest rettet mod at give bildende kunstnere en mulighed for at blive set, uanset kunstnerisk niveau, baggrund, skoling, kunnen og så videre. Det er glæden ved at udtrykke sig gennem kunstens forskellige former og dele glæden med andre, der har samme interesse, som er grundlaget for Forårsudstillingen. Udstillerne må gerne sælge deres værker på udstillingen. Foreningen blander sig ikke i salget. Som et supplement bedømmes værkerne af seks inviterede og uvildige censorer, der giver feedback til de enkelte kunstnere.

I forbindelse med mange censurerede udstillinger afleveres værkerne. Så foretager censorerne en bedømmelse. Måske under overværelse af publikum. De værker, som ikke bliver udvalgt eller godkendt af censorerne, kan kunstnerne efterfølgende hente hjem - uden at værkerne har været udstillet for et større publikum. Der er sandsynligvis ikke noget salg i den forbindelse. Kun de godkendte værker udstilles.

På Forårsudstillingen i Stoholm udstilles alle tilmeldte værker. På den måde får alle kunstnerne, der ofte kommer langvejs fra, en mulighed for at blive set og måske endda sælge et værk eller to. Når de nu alligevel har investeret både tid og penge i projektet. 

Forårsudstillingen er ikke en salgsmesse. Den er en bedømt udstilling med det formål at løfte og inspirere de deltagende kunstnere. Et eventuelt salg er en sidegevinst i forhold til andre censurerede udstillinger.
 
Fjends Kunstforenings har altid holdt deltagerbetalingen på så lavt et niveau, at langt de fleste kan være med.


tOp


Bestyrelsen

I det hele taget, så var der overbooking og overflod på flere fronter i weekenden. Ifølge vedtægterne skal der vælges 2 suppleanter. Der står ikke noget om, at der ikke må vælges flere. Vi fortsætter med 4. Anderledes med bestyrelsen, hvortil der skal vælges 7 personer. Generalforsamlingen blev afholdt lørdag formiddag. Først om aftenen gik det op, at vi nu var 8 bestyrelsesmedlemmer. Det rådes der bod på ved førstkommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær for det kommende år.

Otte bestyrelsesmedlemmer er én for mange ifølge vedtægterne, som er et sæt fælles spilleregler og de eneste love bestyrelsen og medlemmerne skal overholde i forbindelse med foreningsarbejdet. Der findes i øvrigt ikke en egentlig foreningslov i Danmark. Bortset fra vedtægterne, som foreningens øverste myndighed medlemmerne har bestemt, så fungerer foreningsarbejde på aftalefrihed. 

tOpTak til alle jer, der bidrog og gjorde det muligt

Tak til alle jer, der gav en hånd med i forbindelse med forårsudstillingen, til censorerne, jer der delte foldere ud og til personalet i kulturhuset. Tak for hjælpsomheden og de mange positive tilkendegivelser som udstillere og gæster gav os med på vejen før, under og efter udstillingen. Tak til jer udstillere og deltagere i Kunstcaféen, for lån af jeres skønne værker og tid. Og ikke at forglemme publikum, som kom for at glædes over al den skønne kunst. Tak til bestyrelsen, for en fantastisk holdindsats, som blev belønnet med endnu fantastisk udstilling.
En udstilling båret af forventninger, glæde, smil, aktivitet, kommunikation og masser af kunst. Tak for det!

Ingen bestyrelse er bedre end den opbakning medlemmerne kommer med. Det er det brændstof, som driver værket. Hjælpsomhed og engagement er det, der år efter år gør Forårsudstillingen til noget helt særligt.

 Forårsudstillingen - konceptet


 
Beach flag og plakater er på plads. Fredag den 8. marts 2024 - ligge før stormløbet til Forårsudstillingen 2024
 Fredag den 8. marts 2024 - lige før stormløbet
 

 

tOp
Trækfuglene

Forårsudstillingen lever først og fremmest i kraft af et fællesskab om en interesse. Det er det foreningsarbejdet handler om. I kunstforeningen er det glæden ved at lave noget, vi kalder kunst og glæden ved at løfte og glæde andre med denne kunst, der driver værket.

"Forårsudstillingen har som en anden Ask Yggdrasil rødder i alle verdner og grene, der fylder himlen. Hvert forår blomstrer træet og sætter frø. Trækfuglene kommer fra nær og fjern og besætter grenene med nye værker som næring til udstillingen, der i løbet af en fredag eftermiddag i uge 10 vågner op fra vinterdvalen, blomstrer og forvandles til et kunstværk i sig selv.

En udstilling bygget op som en oplevelsesrejse ad skæve og snævre stier dannet af zigzag væggenes folder. Med umotiverede kryds og skulpturgrupper langs vildsomme brandveje. Planlægning og kaos, der mødes og befrugter fantasien. En organisme, i hvis indre den enkelte kunstners værker indgår som dele i et større hele og bliver et med den nyudsprungne blomst. Så ens fra år til år og dog så forskellig i detaljen.

Gammelt og nyt, der mødes i et rum, hvor det individuelle fortoner sig og den enkelte hæver sig op over egoets små fortrædeligheder. Og pludseligt! Efter to døgn er det hele forbi. Blomsten opløses og trækfuglene flyver hjem til hver deres sted. Hver især befrugtet med lidt af det tryllestøv deres sjæle pådrog sig under opholdet mellem blomsterne i verdenstræets krone."


IC 2023


tOpLinks til medlemmernes hjemmesider

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet