Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen


Generalforsamlingen

2024
Lørdag den 9. marts kl. 11.00

Stoholm Fritids- og Kulturcenter
Søndergade 56, 7850 Stoholm


Dagsorden Ifølge vedtægterne


1) Valg af dirigent:  
Rolf Sanderhoff blev valgt

2) Formandens beretning
Jens Christian berettede om årets aktiviteter. I 2023 blev udstillingen for første gang udvidet med forskellige aktiviteter så som croquis, kunstcafé, Foredrag, blomsterkunst, danseopvisning og besøg af en teatertrup. Udstillingen blev en stor succes.

3) Regnskabet
Janni gennemgik regnskabet, der afspejler udstillingens succes med et overskud på godt 40.000 kr. Omsætningen er nu så stor, at det skal undersøges nærmere om foreningen skal momsregistreres.

4) Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes

5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.

6) Valg til bestyrelsen

På valg:
Formand Jens Christian Vestergaard
Kasserer Janni Retoft
Lotte Hytting

Herudover har Rikke Rothmann og Pia Vehl Mikkelsen ønsket at træde tilbage.

Valgt til bestyrelsen:  Jens Christian Vestergaard og Janni Retoft modtog genvalg. Herudover blev Arne Jensen, Thomas Bodo og Lennart Ingemann valgt.

Valg af suppleanter:
Kirsten Rogild, Preben Sloth, Flemming Andersen og Hannah Remme

Valg af revisorer:  Anders Borg og Johnny Auchenberger modtog genvalg som revisorer.

Revisorsuppleant: Ulla Vadet Løsmar blev valgt som revisorsuppleant Mere om årets generalforsamling på:Jvf. vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig efterfølgende med formand, kasserer, sekretær for det kommende år ved et møde den 11. april 2024


Vedtægter for Fjends Kunstforening

Links til medlemmernes hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet