Fjends Kunstforening

ForårsudstillingenFjend Kunstforenings spanske vægge

Forårsudstillingen - spanske vægge stilles op.


Historien om

Fjends Kunstforenings spanske vægge

Fjends Kunstforening ejer 124 spanske vægge af den slags, der er vist på fotoet, samt 8 stk. af ældre dato (ses i baggrunden på fotoet efter teksten her). Alle væggene, på nær de gamle, er forsynet med galleriskinner, der passer sammen med de ca. 1000 snore og tilsvarende antal kroge som foreningen har.

I 2007 var der skiftedag i Fjends Kunstforenings bestyrelse efter mange rolige år med udstillinger på Stoholm skole. Ved generalforsamlingen i februar 2008 kunne der ikke dannes en fuldtallig bestyrelse. Derfor blev der d. 2. marts 2008 afholdt en ekstraordinær generalforsamling på Stoholm skole og Forårsudstillingen blev udsat på ubestemt tid.

På et møde med Stoholm Fritids- og Kulturcenters daværende direktør, Tonny Hoberg blev der aftalt en favorabel pris på leje af den ene af kulturcenterets haller. Fjends Kunstforening havde ikke ret meget kapital at gøre godt med efter den aflyste udstilling i 2008. Udstyr havde foreningen ikke noget af bortset fra 10 spanske vægge af ældre dato - og en rulle ståltråd.

Tonny Hoberg fik fremstillet 40 spanske vægge, som Fjends Kunstforening blev tilbudt at låne til Forårsudstillingen i 2009. Rå masonitplader med en kvadratisk lægte omkring. Ingen maling og intet ophæng og der måtte ikke slås søm i. Det resulterede i noget værre interimistisk ophæng bestående af en jernstang, noget ståltråd og snor. Kønt var det ikke og medlemmerne, der var vant til bare at aflevere værkerne fredag eftermiddag, var ikke ligefrem tilfredse med selv at skulle hænge deres værker op.

Ud over de 40 plader lånte foreningen nogle spanske vægge af Kunstnersammenslutningen Fokus i Skive. Desuden blev der lejet et antal vægge og så havde vi selv 10 stk.

I forbindelse med udstillingen i 2009 kom Tonny Hoberg ned i hallen og forærede Fjends Kunstforening de 40 rå plader mod at Kulturcenteret kunne låne nogle af dem til skillevægge, hvis behovet skulle opstå. Adspurgt om prisen på pladerne, svarede han, at de havde kostet 13.000kr. i fremstilling. Pladerne måtte opbevares i hallens depotrum. Senere blev der indrettet en slags hylde oppe under loftet i depotrummet. 

Fjends Kunstforening investerede efterfølgende ca. 20.000kr. i maling og galleriskinner til de første 40 vægge.Plus mange timers frivilligt arbejde. De følgende år blev der investeret i yderligere 84 spanske vægge, skinner, specialbeslag, kroge og snore. I forbindelse med fremstillingen af den sidste portion vægge betalte bestyrelsen sig fra, selv at skulle samle og male væggene. Det skønnes, at Fjends Kunstforenings spanske vægge, galleriskinner, kroge, snore, special beslag m.m. har en samlet anskaffelsespris på ca. 170.000kr. (2023). 

Væggene blev i 2020/2021 anvendt i forbindelse med Covid-19 testcenteret i Stoholm Fritids- og Kulturcenter.

Placeringen i depotrummet oppe under hallens loft er selvfølgelig idéel som opbevaring udenfor sæson. Udfordringen har gennem årene været at få væggene taget ned før - og lagt op på plads efter hver udstilling. Dels fordi foreningens medlemmer kommer langvejs og derfor har svært ved at nå frem og hjælpe til fredag eftermiddag, når væggene skal tages ned fra depotet og til dels på grund af aldersfordelingen i medlemsskaren. 

Gennem en årrække har Stoholm Handelsstandsforening lånt nogle af væggene til deres Forårsmesse ugen efter Forårsudstillingen mod at lægge alle væggene op på plads efterfølgende. Fjends Kunstforening indgik i begyndelsen af 2023 en aftale med en gruppe voksne spejdere fra Viborg om at tage væggene ned på gulvet i hallen før Forårsudstillingen og løfte dem op på plads efter udstillingen. Til gengæld giver kunstforeningen et sponsorat.

Da Fjends Kunstforening alligevel har hjælpere på til håndteringen af væggene, blev Stoholm Handelsstandsforenings formand tilbudt, at nogle af væggene kunne blive liggende på gulvet i hallen til brug ved Forårsmessen. Det ville lette arbejdet med at lægge væggene på plads efterfølgende. Handelsstandsforeningens formand mente ikke, at de havde brug for væggene. Derfor blev alle væggene lagt i depot umiddelbart efter Forårsudstillingen.

 

Ældre spanske vægge

Spanske vægge - Amatørkunstnernes Forårsudstilling 2009

 

 

Links til medlemmernes hjemmesider

Overnatning i forbindelse med Forårsudstillingen

Billedet viser indgangspartiet ved Stoholm Vandrerhjem

Blog med links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med links til andre kunstforeningers hjemmesider


Viborg Kommune - om Stoholm    FjendsNET - dit lokale bynet   Flagermuseland.dk    Daugbjerg Kalkgruber    Mønsted Kalkgruber    Daugbjerg Minilandsby og Gl. Vandmølle     Stoholm Borgerforening    Æ Fjandboarkiv    Stoholm Fritids- og Kulturcenter     Stoholm IF  Fjends Kunstforenings logo - to pensler stukket gennem hullet i en palet