Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen

Tangbilleder - Forårsudstillingen 2023 * Bente Fisker, Hadsund

Forsiden

Billedet viser Alice og Valerio fra Váli Theatre Lab optræde på Forårsudstillingen 2023

Forårsudstillingen 2023

Den 11. & 12. marts

Tak til bestyrelsen, suppleanterne og alle hjælperne for en fantastisk holdindsats, som blev belønnet med en fantastisk udstilling. Og tak til alle jer kunstnere, som viste jeres kunnen på udstillingen og ikke at forglemme publikum, som kom for at nyde al den skønne kunst. En udstilling med mange rekorder i tal, men nok så vigtigt, en udstilling båret af en hel speciel, næsten drømmeagtig atmosfære. Glæde, smil, aktivitet, kommunikation og masser af kunst. Det hele bakket op af stor velvilje og hjælpsomhed fra Stoholm Fritids- og Kulturcenters ledelse og personale.

Som noget helt nyt kørte en række af kunstrelaterede arrangmenter sideløbende med Forårsudstillingen.
Mere om det under
 ArtoLab
Nyt var også tango og teater i forbindelse med Forårsudtillingen. Vi skal selvfølgelig evaluere på projekterne. Der er mange indtryk at bearbejde. Fjends Fotoklub og Mogenstrup Fotomuseum var godt besøgt. Vi har lavet en aftale om hjælp til håndteringen af vore spanske vægge til gengæld for et sponsorat. Det var en stor lettelse i arbejdet og endnu større lettelse på det psykiske pres. Aldrig at vide, om der kunne skaffes hjælpere nok til udstillingen.

Der blev valgt nye folk ind i bestyrelsen og flyttet lidt rundt på dem, der var der i forvejen. En fuldtallig bestyrelse bestående af syv medlemmer som vedtægterne foreskriver og to suppleanter. Ja, det blev så til fire suppleanter, da der ikke står noget i vedtægterne om, kun at vælge to.

 

Trævase af elmetræ og wenge udført af Arne Ringgaard Lauridsen, Aulum

Trævase af elmetræ og wenge * Arne Ringgaard Lauridsen, Aulum

Forårsudstillingen er først og fremmest båret af et fællesskab om en fælles interesse. Det er det foreningsarbejdet handler om. I kunstforeningen er det glæden ved at lave noget, vi kalder kunst og glæden ved at løfte og glæde andre med denne kunst, der driver værket.

"Forårsudstillingen har som en anden Ask Yggdrasil rødder i alle verdner og grene, der fylder himlen. Hvert forår blomstrer træet og sætter frø. Trækfuglene kommer fra nær og fjern og besætter grenene med nye værker som næring til udstillingen, der i løbet af en fredag eftermiddag i uge 10 vågner op fra vinterdvalen, blomstrer og forvandles til et kunstværk i sig selv. En udstilling bygget op som en oplevelsesrejse ad skæve og snævre stier dannet af zig-zag væggenes folder. Med umotiverede kryds og skulpturgrupper langs vildsomme brandveje. Planlægning og kaos, der mødes og befrugter fantasien. En organisme, i hvis indre den enkelte kunstners værker indgår som dele i et større hele og bliver et med den nyudsprungne blomst. Så ens fra år til år og dog så forskellig i detaljen. Gammelt og nyt, der mødes i et rum, hvor det individuelle fortoner sig og den enkelte hæver sig op over egoets små fortrædeligheder. Og pludseligt! Efter to døgn er det hele forbi. Blomsten opløses og trækfuglene flyver hjem til hver deres sted. Hver især befrugtet med lidt af det tryllestøv deres sjæle pådrog sig under opholdet mellem blomsterne i verdenstræets krone."

 

Eva Refshauge og Svenning H. Sørensen fra Tango MidtVest gav opvisning søndag eftermiddag

Eva Refshauge og Svenning H. Sørensen fra Tango MidtVest gav opvisning søndag eftermiddag, som årets musikalske indslag i Forårsudstillingen.  


Den lange fortælling finder du her:

Udvidet omtale af Forårsudstillingen 2023


Forårsudstillingen 2024
Den 9. & 10. marts

 

Forårsudstillingen 2024

En åben censureret udstilling, hvor

 • alle uanset øvelse og erfaring kan få deres kunst udstillet
 • alle tilmeldte værker bliver vist på udstillingen
 • alle tilmeldte værker bliver bedømt af censorerne
 • alle begyndere og nye udstillere kan få deres værker udstillet
 • alle slags kunst og kunsthåndværk er velkommen
 • alle udstillere kan få råd og vejledning af censorerne
 • alle kunstnere kan sælge deres kunstværker på udstillingen uden afgift til foreningen
 • alle udstillere er medlemmer af Fjends Kunstforening
 • alle er velkommen til at lytte med, når censorerne giver råd og vejledning til kunstnerne på Forårsudstillingen lørdag eftermiddag
 • alle uanset alder kan udstille på den censurerede udstilling
 • alle medlemmer af Fjends Kunstforening kan få gratis annoncering via link til egen "kunst" hjemmeside her på kunstforeningens hjemmeside!


Forårsudstillingen

Fjends Kunstforening har rødderne solidt plantet i Midtjylland i det gamle Fjends Herred. Den er en blandt flere kunstforeninger i Viborg kommune, men rækker alligevel langt ud over Region Midtjylland og lokalområdet mellem Viborg og Skive. Kunstnere fra hele landet og enkelte fra udlandet er hvert år repræsenteret på den åbne censurerede forårsudstilling i Stoholm. Udstillere fra Holstebro, Silkeborg, Randers, Herning, Aalborg, Århus, Esbjerg og mange andre jyske byer er med. Også Fyn og Sjælland viser flaget hvert år.

Gennem de seneste 42 år har Forårsudstillingen været Fjends Kunstforenings varemærke og kerneaktivitet. På udstillingen kan nye udstillere og begyndere, lige så vel som garvede og professionelle, være med. Udstillerne kan få individuel råd og vejledning hos de censorer, der har censureret udstillingen.

Forårsudstillingen hed til og med 2019 for Amatørkunstnernes Forårsudstilling og var tænkt som amatørkunstnernes mulighed for én gang om året at have et sted, hvor de kunne vise deres værker frem for et bredere publikum og komme i kontakt med andre amatørkunstnere og kunstinteresserede.

I forbindelse med planlægningen af Forårsudstillingen 2020 blev ordet "Amatørkunstnernes" af forskellige praktiske grunde valgt fra, så udstillingen i dag kaldes Forårsudstillingen og samtidigt er den gjort åben for alle, der ønsker at være med. Resultatet er en åben censureret udstilling, hvor der vises kunst for alle og alle tilmeldte værker bliver vist for publikum. Konceptet er i øvrigt det samme, som det har været på alle kunstforeningens udstillinger gennem årene siden starten i 1980.


Blogs med oversigt over links

Blog med oversigt over links til medlemmernes hjemmesider   
Blog med oversigt over links til andre kunstforeningers hjemmesider


Find vore medlemmers samt andre kunstforeningers hjemmesider ved hjælp af søgefunktionen øverst på siden.

KUNST ETAGERNE HOBRO

Billedet er et link til hjemmesiden for KUNST ETAGERNE HOBRO

 

Sammenslutningen
Vestjyske Kunstnere

Vestjyske Kunstneres nyheds side

Links til medlemmernes hjemmesider
Links til andre kunstforeningers hjemmesider


Fjends Kunstforening

Forårsudstillingen
Email: kontakt@fjendskunstforening.dk

No cookies!